« Powrót

Wielki Spis Zapylaczy

Wielki Spis Zapylaczy to projekt naukowy realizowany dzięki akcji "Adoptuj pszczołę 3” m.in. we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszeniem “Człowiek i przyroda”, który obejmować będzie szereg badań na temat sytuacji owadów zapylających w Polsce. Wyniki Spisu będą niezbędną podstawą do opracowania skutecznych planów ochrony pszczół i owadów zapylających w naszym kraju.

Spis złożony będzie z trzech etapów, dotyczących różnych aspektów życia owadów zapylających: liczebności i różnorodności ich populacji, rozmieszczenia oraz wpływu różnych czynników zewnętrznych na ich zdrowie.

Wielki Spis Zapylaczy wykorzystuje innowacyjne metody tzw. nauki obywatelskiej, czyli współpracy profesjonalnych naukowców ze zwykłymi obywatelami, których wsparcie jest istotnym czynnikiem sukcesu projektu badawczego.

Dodaj obserwację »